Anmeldelser av seksuell omgang med barn økte i 2018

Skrevet av Rachel Elisabeth Antonsen
04.02.2019 15:50

Politiet i Nordland presenterte kriminalitetstall og resultatet for fjoråret.

2018 har bydd på mange alvorlige hendelser for Nordland politidistrikt. Blant annet drap, alvorlig vold og seksuelle overgrep mot barn og voksne.

– Antall straffesaker totalt går fortsatt ned, men dette gjelder i liten grad saker knyttet til vold og overgrep. Vi ønsker å avdekke og prioritere disse sakene, men å jobbe med mange slike saker samtidig presser vår kapasitet, skriver politimester Tone Vangen. 

– Vår generelle saksbehandlingstid i straffesaker er gått ned, men vår største utfordring er for lang saksbehandlingstid i de prioriterte sakene. Vi forstår svært godt at dette er belastende for de som er involvert, fortsetter hun. 

OVERGREP AV BARN ØKTE 

Tabellene fremstilt av politiet viser anmeldte straffesaker. Blant alle anmeldelsene de siste årene, har antall sedelighetssaker gått ned fire prosent fra 2017 til 2018 – fra 477 til 458 saker. Det ble i 2018 anmeldt 112 voldtektssaker, som er en nedgang på 15 saker fra året før.

Antall anmeldelser i kategorien seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, har økt de siste to årene. Det var 63 anmeldte saker i 2918. 

I 2016 fikk politiet i Nordland inn 77 anmeldelser om seksuell omgang/ handling med barn i alderen 14 til 16 år. Dette er en nedgang på 7,8 prosent. 

Politiets tall viser at saker med seksuell omgang og voldtekt av barn hadde en oppklaringsprosent på 75,0 prosent i fjor. 

NEDGANG I STRAFFESAKER

Det ble registrert 1593 voldsanmeldelser i fjor, én mer enn året før. Av disse sakene var det 304 anmeldelser som gjaldt vold innad i familien, og 157 anmeldelser om mishandling i nære relasjoner. 

Landsdelen hadde ett drap i løpet av fjoråret. En mann ble funnet drept i en leilighet på Sortland i november, etter å ha vært savnet i flere dager. 

Debatt
Narvik Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.