Dette er endringene i de kommunale avgiftene

Skrevet av Frida Brembo-Egilsrud
10.02.2019 16:02 - OPPDATERT 10.02.2019 16:41

Mange undrer seg over endringene i kommunal avgifter, dette er endringene.

Narvik kommune fakturerer nå kommunale avgifter fire ganger årlig i stedet for to. Regningen for 2019 deles derfor på fire,  Den totale betalingen på årsbasis har noen få endringer, men dette gir ikke en høyere økning enn 3,5 prosent for en gjennomsnittlig husstand.

Endringene er:

Det er ingen endringer i eiendomskattsatsene for 2019.

Vann og Avløp: Her er hovedårsaken til økning kapitalkostnader (avskrivninger og rente på investeringer) som følge av investeringer de siste årene, samt renteøkning.

Renovasjon:  I 2018  ble det vedtatt å inkludere levering av seks kubikk grovavfall per husholdning i gebyret for renovasjon. Det er beregnet å utgjøre kr 350 kroner per husstand uten moms. Gebyret skulle gradvis innfases, derfor er denne økt fra 150 kroner uten moms til 350 kroner i 2019. 

Planen er å ha innfaset hele beløpet i 2020. 

Unntaket fra endringene er feieavgiften som kommer på den første regningen. Og festeavgiften sendes ut to ganger per år.

Datoer for kommunale avgifter:

1. termin forfall 1. mars  (fra 2020 vil det være 1. februar)
2. termin forfall 1. mai
3. termin forfall 1. august
4. termin forfall 1. november

 

Debatt
Narvik Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.