Elevrådet vil ha trivselsagenter

Skrevet av Kjetil Moe
08.03.2019 10:29 - OPPDATERT 09.03.2019 09:07

Fylkesmannen i Nordland har avsluttet tilsynet ved ungdomsskolen etter at Narvik kommune har rettet opp flere brudd på opplæringsloven.

I en pressemelding fra Narvik kommune går det frem at det er satt i gang flere tiltak som vil være viktig ledd i prosessen med å oppnå målet om en felles kultur ved skolen.

LAGET EN PLAN
Det er også laget en plan og rutiner for de ulike rådsorganene ved skolen, elevrådet, foreldreutvalget, samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget.

– Skoleeier og skolen vil følge opp disse rutinene og ønsker et godt samarbeid med rådsorganene for å skape et forsvarlig og godt skolemiljø ved Narvik ungdomsskole, skriver kommunalsjef Randi Randal i pressemeldingen.

Over flere måneder i fjor høst gjennomførte Fylkesmannen i Nordland tilsyn med Narvik ungdomsskole. Det endte med en rapport på 23 sider, fem pålegg og 17 punkter Narvik kommune må gjøre noe med.

FIKK KORT FRIST
Rapporten slo fast at ungdomsskolen ikke jobber godt nok for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø.

Rektor fikk også kritikk for å ikke jobbe systematisk for at skolen skal praktisere holdninger og verdier som bidrar til et trygt og godt skolemiljø. 

Kommunen fikk en kort frist for å svare på hvordan påleggene skal rettes opp. Kommunen og skolen har ifølge pressemeldingen satt i gang flere tiltak for å rette påleggene.

Skolen har blant annet startet med Olweusprogrammet for å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet er at skolen skal bli en sertifisert Olweusskole i løpet av neste skoleår.

SKAPE FELLES RUTINER
Programmet har et system for kvalitetssikring som sikrer at skolen jobber kontinuerlig med skolemiljøet. Kommunen mener derfor arbeidet også vil være med på å skape felles rutiner og forståelse og forutsigbare handlingsmønstre for personalet ved skolen.

– Dette vil bidra til å oppfylle lovens krav om et forsvarlig skolemiljø, skriver kommunalsjef Randi Randal i pressemeldingen.

Det er allerede gjort risikovurderinger og endringer i rutiner, maler og systemer som følge av arbeidet med programmet.

– Skoleeier og skolen mener at arbeidet som er satt i gang i forhold til å jobbe med skolemiljøet vil være et viktig ledd i prosessen, og en forutsetning for å kunne oppnå målet om en felles kultur ved skolen, skriver kommunalsjefen.  

I følge pressemeldingen er Fylkesmannen tilfreds med redegjørelsen fra kommunen og har nå avsluttet tilsynet ved skolen.

SKAPE GODE AKTIVITETER
Narvik Nu har lest redegjørelsen som også omtaler de fysiske forholdene ved skolen.   

Ungdomsskolen er samlet i midlertidige lokaler frem til den nye skolen i Guldbransons park er ferdig. Det er satt opp en brakkerigg for å kunne gi plass til alle elevene, men Fylkesmannen påpekte i sin rapport at det mangler areal for sosiale aktiviteter. Mange elever er på klasserommet hele dagen.

I redegjørelsen fra kommunen vises til at skolen har prøvd å se etter flere muligheter for å skape gode aktiviteter for elevene.

Det er etablert noen flere muligheter for aktiviteter for elevene i midttimen. Blant annet er gymsalen åpen for aktiviteter og to dager i uka kan elevene besøke kantinen på den videregående skoen i nærheten hvis de ønsker det.

VIL HA TRIVSELSAGENTER
I rapporten til Fylkesmannen i Nordland går det frem at skolen vil arbeide mer med å finne flere muligheter for positive aktiviteter for elevene i samarbeid med rådsorganene ved skolen.

Elevrådet har blant annet foreslått å prøve ut en ordning med trivselsledere. Dette er en ordning som er innført på flere skoler i landet og som kan organiseres på flere måter.

– Det er ikke fattet en beslutning vedrørende dette pr. nå, men skolen vil vurdere dette fremover, skriver kommunalsjef Randi Randal, fungerende rektor Renee Beate Simonsen og skolefaglig rådgiver Beate Stavnem Iversen i kommunens svar til Fylkesmannen i Nordland.   

UTFORDRING MED ARBEIDSMILJØET
Tilsynet fra Fylkesmannen har kun handlet brudd på opplæringsloven, loven som setter elevene i fokus og som handler om skolemiljø.

Fylkesmannens tilsyn har ikke handlet om arbeidsmiljøet ved skolen. Det er heller ikke fylkesmannens oppgave.   

I tidligere artikler har Narvik Nu fortalt om ansatte som forteller at arbeidsmiljøet ved skolen er så dårlig at de har blitt syke. Flere hevder det er skapt et fryktkultur ved skolen og at  Fylkesmannens tilsynsrapport bare beskriver en liten del av problemene.

Narvik kommune har derfor besluttet å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse. Den skal gjennomføres i løpet av våren opplyste nylig assisterende rådmann Lars Norman Andersen til Narvik Nu.    
 

Debatt
Narvik Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.