Aase Refsnes er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse. (Foto: Nordland fylkeskommune)

Gir penger til foreninger i Narvik

Skrevet av Kjetil Moe
10.03.2019 09:33 - OPPDATERT 10.03.2019 11:36

Fylkeskommunen har flere tilskuddsordninger som frivillige lag og foreninger kan søke om midler fra.  

Tilskudd til folkehelsetiltak er en av disse ordningene og nå er nesten 1,9 millioner kroner fordelt på tiltak som skal stimulere til gode utviklingstiltak innen folkehelsearbeidet.

Frivillige lag og foreninger samt interkommunale friluftsråd er blant de som kan søke om midler.

I Ofoten søkte fotballklubben Mjølner om 20.000 kroner til Mjølner Vikings og Ofoten Kystlag søkte om 50.000 til kulturdager i Skjomen, men disse søknadene ble avslått.

Penger ble det imidlertid til Ofoten lokallag av Norges Fibromyalgiforbund som har fått til sammen 35.000 kroner til tre forskjellige prosjekter.

Narvik og omegn Afasiforening har fått 25.500 kroner til en samtalegruppe for pårørende, fylkeslaget av Norges ME-forening i Ofoten har fått 20.000 kroner til yoga og Frivillighetssentralen i Narvik har fått 15.000 kroner svømmeopplæring.  

Nordland fylkeskommune har også fordelt en halv million kroner til tiltak skal bidra til økt integrering av innvandrere i fylket. 

Frivillighetssentralen i Narvik har fått 110.000 kroner for å gjennomføre slike tiltak.

– Jeg er veldig glad for at så mange organisasjoner er opptatt av arbeidet med å inkludere innvandrere og andre tilflyttere. Det bidrar i stor grad til at også de opplever det som godt å bo i Nordland, sier Aase Refsnes (SV) som er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

Debatt
Narvik Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.