Lars Vestnes er blant delegatene på Høyres landsmøte i helga.

Høyre sier nei til ny særskatt for fiskeri- og havbruksnæringen

Skrevet av pressemelding
15.03.2019 22:40

Delegasjonen fra Nordland jubler.

Høyre avholder landsmøte på Gardermoen denne helgen. Spørsmålet om grunnrentebeskatning for fiskeri- og havbruksnæringen er ett av temaene det har vært knyttet stor spenning til.

Særlig i Nordland, naturlig nok, hvor disse næringene er av betydelig størrelse.

Saken ble behandlet på Høyres landsmøte fredag kveld, i en resolusjon som omhandlet lokal verdiskaping. Etter mye jobbing i forkant av behandlingen, kunne Nordland Høyre juble for flertall mot innføring av grunnrentebeskatningen.

Flere av Nordland Høyres delegater var på talerstolen under debatten om resolusjonsforslaget.

– Vi er svært glade for at vi fikk flertall for å ikke innføre grunnrentebeskatning for fiskeri- og havbruksnæringen. En slik beskatning vil svekke vår viktigste kystnæring, og vri investeringer, verdiskaping og arbeidsplasser til andre land og næringer, sier Grethe Monica Fjærvoll, leder i Nordland Høyre.

Havbruksnæringa bidrar i dag med 20 milliarder kroner årlig i skatt. Det pågår for tiden en utredning som skal se på hvordan skatte- og avgiftssystemet for denne næringen skal være i fremtiden.

– Et blått taktskifte vil doble sjømatnæringen på̊ en bærekraftig måte innen 2030. Dette vil gi stat og kommune vesentlig større skatteinntekter enn det noen særskatt vil gi, sier ordførerkandidat i Bodø, Lars Vestnes. Han er også svært fornøyd med vedtaket i landsmøtet.

Fakta: Grunnrenteskatt

  • Begrepet grunnrente er typisk knyttet opp mot utnyttelse av naturressurser.
  • Det kalles gjerne også ressursrente og blir definert som avkastning på arbeid og kapital utover hva som er normalt i andre næringer basert på utnyttelse av en begrenset naturressurs.
  • Oljebransjen har for 2018 en grunnrenteskatt på 55 prosent ut over den generelle bedriftsskatten på 23 prosent slik at samlet skattesats dermed blir på 78 prosent.
  • Vannkraft har en grunnrenteskatt på 35,7 prosent slik at samlet skattesats blir 58,7 prosent.

Debatt
Narvik Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.