Rødt ønsker mer landsbruk i Narvik kommune.

– Landbruket i nye Narvik kommune er ei viktig næring som har fått for lite fokus

Skrevet av Redaksjonen
08.02.2019 08:15

Rødt vil jobbe for at Narvik kommune skal være en motor for å få etablert reko-ring i Ofoten ved å søke samarbeid med lokale bønder og Norges Bonde-og småbrukarlag.

En reko-ring er en enkel distribusjonsmodell for lokalt produsert mat, der man kjøper produkter direkte fra bonde uten mellomledd.

Narvik og Tysfjord kommune har få jordbrukssysselsatte som utgjør en lav andel av samlet sysselsetting. I Ballangen er det også få jordbrukssysselsatte, men her derimot utgjør disse en høy andel av samlet sysselsetting i kommunen. Det er klart at det kan være vanskelig for få stemmer å bli hørt. Derfor ber vi i Rødt om at det skal settes fokus på lokalt landbruk og matproduksjon i nye Narvik kommune.

Når vi reiser gjennom Norge på vår og sommertiden ser vi med jevne mellomrom slåttemark og beitedyr som tar vare på kulturlandskapet og skaffer mat på bordet.I sommer opplevde vårt land den verste tørken siden 40-tallet og dette har gitt enorme konsekvenser. Fórmangel og nedslakting kan sette bondens produksjon minimum tre år tilbake i tid og flere låste fjøsdøra for aller siste gang . Dette skjer samtidig som flere jorder i og rundt Narvik står ubrukt .

På en reise i og rundt Narvik er det langt mellom både slåttemark og beitedyr.

Jorder som en gang har blitt dyrket og slått står nå brakke og gror igjen .

 Dette er jord som kunne bidratt til å minske fórmangel eller kunne bidratt til en sikrere matforsyning for landet og kommunen, ved at beitenæring hadde benyttet seg av arealene.

Ingen kan leve uten mat og med lokal mat i vinden har vi undret og tatt konsekvens av at det på synlig vis ikke satses i større grad på lokal matproduksjon, når forholdene ligger til rette for det .

 
Skrevet av:

Hanne Bjerkvik, Narvik, Rødts 2. kandidat for kommunevalget.

Elisabeth Anethe Olsen,Kjøpsvik, Rødts 3.kandidat for kommunevalget.

Debatt
Narvik Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.