Prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune, med kartleggingsrapportene. Fra venstre: Lena Borge Haakonsen, Bjørn Arvid Marthinussen, Gro Monsen og prosjektleder Viggo J. Dale. Foto: Narvik kommune

Nå er grunnlaget for Nye Narvik kommune kartlagt

Skrevet av pressemelding
08.04.2019 12:34

– Det er et imponerende arbeid som ligger bak.

Første del av arbeidet med å bygge en ny kommune er gjennomført - noe så enkelt og samtidig viktig som en omfattende kartlegging av dagens tre kommuner, heter det i en pressemelding fra Narvik kommune.

  • Hvilke tjenester produseres og hvordan er de organisert i dag?
  • Hvor mange jobber i de forskjellige kommunale enhetene?
  • Hva er utfordringene med dagens organisering av kommunene - hvordan kan utfordringer løses i den nye kommunen?
Dette er bare noen av spørsmålene det har vært arbeidet med.

Det omfattende kartleggingsarbeidet var første bestilling fra prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune til alle delprosjektene i Prosjekt Nye Narvik 2020. Et stort antall ansatte i alle de tre kommunene har lagt ned et omfattende stykke arbeid for å gjennomføre kartleggingen.

Kartleggingsrapportene er først og fremst ment som arbeidsdokumenter, og danner grunnlaget når delprosjektene starter opp fase 2. Da skal blant annet selve tjenesteproduksjonen i nye Narvik planlegges.

I tillegg vil kartleggingsrapportene være viktige dokumenter for ettertiden - det har aldri blitt gjort en slik omfattende kartlegging av tjenesteproduksjonen i Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner.

– Det er et imponerende arbeid som ligger bak alle kartleggingsrapportene. Det var også et helt nødvendig arbeid. Vi kan ikke begynne å bygge en ny kommune uten å vite hva vi har i dag, sier Viggo J. Dale, prosjektleder for nye Narvik kommune.
Også det helt enkle er viktig for arbeidet som nå starter opp. Det er ikke nødvendig med tre separate avtaler for leverandør av binders, for å nevne et eksempel, sier prosjektleder Viggo J. Dale.

Tysfjord, Narvik og Ballangen kommuner legges alle ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av - nye Narvik kommune.

Fra 1. januar 2020 bor vi alle i det som skal bli nye Narvik kommune. Den kommunen er ikke bygd ennå. Det arbeidet pågår nå.

Helt konkret er det arbeidet delt opp i delprosjekter, som alle har ansvar for hver sine fagområder.

I tiden fremover vil alle de ulike delprosjektene bli presentert på www.nyenarvik.no.

Debatt
Narvik Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.