Fylkerådene Ingelin Noresjø og Svein Eggesvik. Foto: Thor-Wiggo Skille

Vil ha offensiv bredbåndpolitikk

Skrevet av Roger Marthinsen
10.04.2019 09:58

Telenor faser ut kobberkablene. For noen betyr overgangen til ny teknologi en usikkerhet knyttet til når alternative bredbånd koples opp. Fylkesrådene Svein Eggesvik og Ingelin Noresjø ønsker en mer offensiv satsing.

Teknologien finnes. En miks av fiber og trådløs bredbånd, vil sikre nett-tilgang når Telenor faser ut kobberlinjene. Fylkesrådet i Nordland etterlyser imidlertid en kraftigere sentral satsing.

– Men vi ønsker en kraftigere satsing fra sentralt hold. Når Telenor faser ut kobberkablene, så må storsamfunnet være med i utbyggingen av ny teknologi, påpeker fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik.

Det går en debatt i mediene der mange uttrykker usikkerhet knyttet til om man i årene framover risikerer å bli koplet fra bredbåndsnettet til resten av verden. Prosjektleder i Nordkontakt, Vemund Kristiansen viser til gode løsninger på utbygginger i Gildeskål, Beiarn og Sørfold der et spleiselag mellom offentlige og private aktører har gitt gode løsninger med kombinasjon av fiber og trådløst nett.

– Vi bruker radiolinjer som en forlengelse av fibernett. Disse løsningene er stabile og leverer mye bedre hastigheter enn gjennom gamle kobberkabler. Ikke minst er disse systemene tilrettelagt for å bytte ut teknologien etter som den utvikler seg, påpeker Kristiansen etter et møte med samferdselsråd Svein Eggesvik (Sp), og næringsråd Ingelin Noresjø (KrF).

I den statlige satsingen på bredbåndsutbygging, fikk Nordland 25 millioner kroner. Noresjø ville helst brukt det dobbelte.

– Dette gjør seg jo svært gjeldende når Telenor signaliserer at de gamle kobberlinjene skal fases ut. Det betyr at vi må få opp de moderne løsningene i enda raskere takt, underbygger Noresjø, som i slutten av måneden skal møte Telenor for å diskutere framtidsbildet.

Samferdselsråd Svein Eggesvik påpeker at nett-tilgang er å regne som avgjørende infrastruktur for både næringslivet og private.

– Telenor i sin tid var statens virkemiddel for å kople verden sammen. Når man nå endrer til annen teknologi, er det fortsatt slik at det offentlige har en avgjørende rolle i å legge til rette for denne infrastrukturen, argumenterer Eggesvik.

Både Eggesvik og Noresjø mener fylkeskommunene i samarbeid med kommunene vil kunne bygge ut nettløsninger enda raskere.

– Men vi trenger prioriterte statlige midler. Og vi trenger dem nå, avslutter Eggesvik og Noresjø samstemt.

Debatt
Narvik Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.